Вхід

Розділ для задач штучного інтелекту SCIT4 AI. Робота з Python

Для роботи з задачами штучного інтелекту у менеджері задач SLURM створено розділ scit4_ai.

Розділ не сумісний з іншими розділами кластера, оскільки працює під керівництвом ОС Ubuntu 16.04, на відміну від інших, які працюють на CentOS 6.Тобто для цього розділу потрібно компілювати програми окремо.

Приклад запуска задачі компіляції програми:

$ srun -p scit4_ai -p1 mpicc prog_name.c -o prog_name
$ srun -p scit4_ai -p1 make (для збирання проектів)

Запуск задачі на розділі виконується так:

$ sbatch -p scit4_ai -p <num_proc> run.ompi <prog name> [prog params]

Вузли для задачі обираються автоматично відповідно до замовленої кількості num_proc.

Результат виконання задачі зберігається у файлах slurm-<job_id>.out, slurm-<job_id>.err.
Приклад запуска задачі з demo mpi4py:

$ sbatch -p scit4_ai -n 16 run.ompi python helloworld.py
Submitted batch job 358689

$ cat slurm-358689.out
python helloworld.py
SLURM_run.ompi: number of processes=16
SLURM_run.ompi: mpirun -np 16 python helloworld.py
Пнд Май 14 19:27:44 EEST 2018
Hello, World! I am process 10 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 2 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 6 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 8 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 12 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 13 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 9 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 11 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 14 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 15 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 0 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 1 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 3 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 4 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 5 of 16 on g4103.icyb.
Hello, World! I am process 7 of 16 on g4103.icyb.
Пнд Май 14 19:27:44 EEST 2018

вычисления на суперкомпьютере, сверхбыстрые вычисления, рендеринг, фитнес клубы, спортивные клубы