Вхід

Віртуальна організація GRIDIK

Загальні положення

Віртуальна організація GRIDIK створена на базі Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ, використовує обчислювальні ресурси суперкомп’ютерного комплексу СКІТ для розв’язання науково-дослідних задач паралельних і розподілених обчислень, які потребують високопродуктивних ресурсів УНГ. Інститут кібернетики бере на себе функції Центру ВО GRIDIK.

Діяльність ВО GRIDIK спрямована на виконання науково-тематичного плану робіт Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ.

ВО GRIDIK підпорядковується дирекції інституту кібернетики ім. Глушкова НАН України. Для оперативного управління ВО GRIDIK дирекцією Інституту кібернетики призначені менеджер, адміністратор та адміністратор безпеки ВО GRIDIK.

Основні завдання та функції ВО

  1. Надання доступу до ресурсів УНГ членам ВО GRIDIK.
  2. Розробка спеціалізованого програмного забезпечення грід для спільного використання членами ВО GRIDIK з метою проведення обчислювальних експериментів і моделювання природних процесів, що необхідні для якісного виконання тематичних наукових досліджень.
  3. Контроль за дотриманням членами ВО GRIDIK правил користування грід, вимог елементів централізованого управління УНГ та рекомендацій адміністраторів грід-сайту ICYB SCIT-3.
  4. Забезпечення умов інформаційно-безпечного, економного і ефективного використання обчислювальних ресурсів суперкомп’ютерного комплексу СКІТ (грід-сайт ICYB SCIT-3) для розв’язання науково-дослідних задач в галузі геології та геофізики.
  5. Виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети створення ВО GRIDIK.

Правила роботи в ВО

Регістрація в віртуальній організації GRIDIK

1. Отримання особистого сертифікату:

Для роботи з ВО необхідно мати особистий сертифікат. Наша ВО визнає сертифікати, видані UGRID CA. Інформацію щодо отримання особистого сертификату можна отримати на їхньому сайті.

Зберегти сертифікат в інтернет стандарті PKCS12, наприклад в Лінукс за допомогою команди:

openssl pkcs12 -export -in usercert.pem -inkey userkey.pem -out usercert.p12

Інсталювати сертифікат в браузер, наприклад для браузера Mozilla Firefox:

Tools → Options → Advanced → Encryption → View Certificates → Import.

Зареєструватися в віртуальній організації GRIDIK.

По завершенні попередніх кроків, авторизація на порталі віртуальної лабораторії буде відбуватись автоматично за сертифікатом, що інстальовано до веб-браузеру (рекомендований браузер - Mozilla Firefox)

2. Запит на реєстрацію:

Після отримання особистого сертифікату можна заповнити та надіслати форму реєстрації у ВО на вузлі grid.org.ua/voms/. Після того, як ваш запит буде підтверджений та прийнятий, ви стаєте членом ВО.

3. Контактна інформація:

З питаннями щодо роботи сервісів та отримання доступу до них звертайтеся за адресою dep145@gmail.com.

Контактні данні

Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України

проспект Академiка Глушкова, 40, 03680, Київ 187, Україна

телефон:+380(44)5263603 електронна пошта: dep145@gmail.com

Положення про ВО

вычисления на суперкомпьютере, сверхбыстрые вычисления, рендеринг, фитнес клубы, спортивные клубы