Вхід

Грід. Запуск грід-задач з кластера СКІТ в Український національний грід

Найкраще в даний момент буде виконати запуск грід-задач з командної строки сервера доступу.

1. Зайти через ssh на access-вузол кластеру:
$ ssh -l <login> icybcluster.org.ua

2. Скопіювати грід-сертифікати у ~/.globus командою scp

3. Активувати grid-proxy сертифікат з вказанням віртуальної організації.
$ arcproxy --voms <vo name>

Без віртуальної огранізації (ВО) задача не зможе бути поставлена на розрахунок.

Можливо, нам треба буде додатково налаштувати підтримку віртуальної організації, тому вкажіть її нам.

4. Запуск задач за допомогою мови опису задач xrsl
http://www.nordugrid.org/documents/xrsl.pdf

Приклад:

arcsub -e '&(JobName="test-grid'")(inputFiles=("myprog.sh" "")("data.dat" ""))(executable="myprog.sh")(arguments="data.dat")(outputFiles=("myresult.out" ""))(count="2")(stdout="test-grid.out")(stderr=test-grid.err")' -c uagrid.org.ua

Job submitted with jobid: gsiftp://uagrid.org.ua:2811/jobs/XXXXXXXXXXX

5. Отримання результату
$ arcstat <jobid>

$ arcget <jobid>

 

Додаток. Приклад запуску реальної задачі:

 

$ arcsub -e '&(JobName="grid-echo")(

executable="/bin/echo")(arguments="Hello")(stdout="grid-echo.out")(stderr="grid-echo.err")(queue="grid_lite")' -c uagrid.org.ua                                                                                             
Job submitted with jobid: https://uagrid.org.ua:60000/arex/D6UKDmyWWIsnsrzMDm6jQjGmABFKDmABFKDm5MFKDmHCFKDmtNLRIn
$ arcstat https://uagrid.org.ua:60000/arex/D6UKDmyWWIsnsrzMDm6jQjGmABFKDmABFKDm5MFKDmHCFKDmtNLRIn
Job: https://uagrid.org.ua:60000/arex/D6UKDmyWWIsnsrzMDm6jQjGmABFKDmABFKDm5MFKDmHCFKDmtNLRIn
 Name: grid-echo
State: Running
Status of 1 jobs was queried, 1 jobs returned information

$ arcstat https://uagrid.org.ua:60000/arex/D6UKDmyWWIsnsrzMDm6jQjGmABFKDmABFKDm5MFKDmHCFKDmtNLRIn
Job: https://uagrid.org.ua:60000/arex/D6UKDmyWWIsnsrzMDm6jQjGmABFKDmABFKDm5MFKDmHCFKDmtNLRIn
 Name: grid-echo
 State: Finished
 Exit Code: 0
Status of 1 jobs was queried, 1 jobs returned information
$ arcget https://uagrid.org.ua:60000/arex/D6UKDmyWWIsnsrzMDm6jQjGmABFKDmABFKDm5MFKDmHCFKDmtNLRIn
Results stored at: D6UKDmyWWIsnsrzMDm6jQjGmABFKDmABFKDm5MFKDmHCFKDmtNLRIn
Jobs processed: 1, successfully retrieved: 1, successfully cleaned: 1
$ cat D6UKDmyWWIsnsrzMDm6jQjGmABFKDmABFKDm5MFKDmHCFKDmtNLRIn/grid-echo.out
Hello
вычисления на суперкомпьютере, сверхбыстрые вычисления, рендеринг, фитнес клубы, спортивные клубы