Вхід

Бібліотека інтелектуальних програм LibInpar_G

На суперкомп'ютері СКІТ-4 функціонує бібліотека інтелектуальних програм LibInpar_G для дослідження математичних властивостей та розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь та алгебраїчної проблеми власних значень зі щільними матрицями на комп’ютері гібридної архітектури − багатоядерному комп’ютері MIMD-архітектури з графічними SIMD-прискорювачами архітектури. 

Інтелектуальна програма бібліотеки LibInpar_G – це програма, яка реалізує розв’язування задачі конкретним алгоритмом і при цьому: в ході виконання задачі перевіряє відповідність обраного користувачем алгоритму розв’язування властивостям комп’ютерної моделі задачі, формує в автоматичному режимі ефективну конфігурацію з ядер MIMD-комп’ютера відповідно до обраного користувачем числом процесорів CPU та GPU, розсилає вихідні дані в пам’ять процесорів, розв’язує задачу і оцінює достовірність отриманого в комп’ютері розв’язку або пояснює причини відмови у розв’язуванні задачі обраним алгоритмом. Забезпечується рівномірне завантаження процесорів CPU, синхронізація обмінів даними між процесорами CPU та GPU та мінімізація комунікаційних втрат, які обумовлені необхідністю обмінів інформацією між ними.

Отже, розв’язуючи задачу за допомогою програм LibInpar_G, користувач звільняється від проблем аналізу достовірності одержуваних результатів та проблем, які пов’язані з програмуванням на комп’ютері зі складною архітектурою. Забезпечується значне скорочення часу розв’язування задачі на гібридному комп’ютері у порівнянні з часом розв’язування на потужному однопроцесорному комп’ютері або паралельному комп’ютері MIMD-архітектури.

вычисления на суперкомпьютере, сверхбыстрые вычисления, рендеринг, фитнес клубы, спортивные клубы