Вхід

Запуск задач на вузлах із заданною кількістю ядер

Іноді потрібно запустити задачу не на будь-яких вузлах, а тільки з певною кількістю ядер, наприклад, з 4-ядерними процесорами.

У SLURM для цього є відповідні опції команд srun/sbatch. Розглянемо ці параметри.

--mincpus=n дозволяє вказати мінімально необхідну кількість ядер у вузлі.

--extra-node-info=sockets[:cores[:threads]] задає додаткову інформацію для виділення ресурсів на вузлі, а саме:

sockets - кількість фізичних процесорів на вузлі;

cores - кількість ядер на процесор;

threads - кількість ниток на ядро.

Повна кількість ресурсів, виділених на вузлі, буде добутком цих величин.

Можна задавати діапазони min-max, використовувати знак * для задання будь-яких доступних варіантів.

Наприклад,

--extra-node-info=*:4-8 буде задіювати вузли із процесорами від 4-ядерних до 8-ядерних.

Також можна окремо задавати кожен з параметрів:

--sockets-per-node=sockets

--cores-per-socket=cores

--threads-per-core=threads

вычисления на суперкомпьютере, сверхбыстрые вычисления, рендеринг, фитнес клубы, спортивные клубы