Вхід

Режим MPI-None пакетної обробки даних

Режим MPI-None запуску задачі передбачає використання сформованого користувачем скрипту запуску замість стандартного run.ompi.

За допомогою спеціально розробленого скрипта користувач може організувати запуск не-MPI програм чи сформувати пакет із декількох послідовних операцій над даними.

Приклад. Пакетна обробка даних.

$ cat ~/taskdir/launcher.sh
#!/bin/sh
# SLURM OMPI wraper for running workflow
# by A. Golovinsky
#
# Input parameters:
#  1  -- number of processes
#  2 -- inputfile


if [ "$*" = "" ]; then
  echo "Typical launch example: launch.sh 4 data1
  exit
fi
echo $*
num=$SLURM_NPROCS
echo "SLURM_run.ompi: number of processes=$num"
task="$*"

if [ "$num" = "" ]; then
  echo "Number of processes does not set"
  exit
fi

prefix="/opt/ompi/1.2.4/gcc/4.1"
export PATH=/opt/slurm/bin:$prefix/bin:/opt/intel/cce/10.1.015/bin:/opt/intel/fce/10.1.015/bin:$PATH
export PATH=$PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$prefix/lib:/opt/intel/cce/10.1.015/lib:/opt/intel/mkl/10.1.2.024/lib/em64t/:$LD_LIBRARY_PATH

# Define steps:

step1=mpitask1

step2=non-mpitask2

step3=1cpu-task3

# Launching step 1 of workflow -- mpi processing task
mpirun --prefix $prefix -x PATH -x LD_LIBRARY_PATH -np $num $step1 $infile outfile

#Preparing data for step2

cp outfile step2fname

# Launching step 2 of workflow -- mpi processing task
mpirun --prefix $prefix -x PATH -x LD_LIBRARY_PATH -np $num $step2 step2fname out2

# Launching step 3 of workflow -- mpi postprocessing task on 1 cpu
mpirun --prefix $prefix -x PATH -x LD_LIBRARY_PATH -np 1 $step3 out2 out3

mv out3 result.dat

echo "Done"

При цьому для кожної підзадачі ресурси виділяються в рамках процесорів, виділених для всієї задачі.

Для запуску задачі слід вказати файл скрипта в полі "Виконуваний файл", його параметри в полі параметрів задачі.

вычисления на суперкомпьютере, сверхбыстрые вычисления, рендеринг, фитнес клубы, спортивные клубы