Вхід

Конкурс Грід-2011 НАН України

Умови конкурсу наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на виконання завдань Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009 - 2013 роки у 2011 р.

Конкурс для НАН об'явлено 8 лютого, триватиме до 6 березня.

Конкурс для МОН буде об'явлено 14 лютого, деталі читайте на сайті http://grid.nas.gov.ua

Умови для НАН:

1. В конкурсі можуть брати участь проекти, виконавцями або співвиконавцями яких є установи НАН України. Установи, що не підпорядковані НАН України, можуть бути тільки співвиконавцями проекту.

2. До участі в конкурсі допускаються тільки проекти, що спрямовані на виконання завдань Програми. Перелік конкурсних завдань і технічні вимоги до відповідних проектів наведені в додатку 1 до умов конкурсу.

3. Проект може бути спрямованим на виконання одного (його частини) або декількох завдань (їх частин) із переліку конкурсних завдань.

4. Одна особа може бути керівником тільки одного проекту. Для відповідальних виконавців кількість проектів, в яких вони беруть участь, обмежується двома проектами.

5. Виконавець проекту може зазначити перспективні обсяги фінансування на декілька років, але фінансування проекту визначається замовником програми (НАН України) лише на поточний рік.

6. Для участі в конкурсі виконавець в зазначений в оголошенні термін має подати запит на виконання проекту, оформлений відповідно до форми запиту, наведеному у додатку 2. Запити, що не відповідають цим вимогам, не розглядаються.

7. Заповнена форма запиту подається в координаційний комітет Програми НАН України в електронному (за адресою kkp-nas@grid.nas.gov.ua, в темі листа потрібно вказати «konkurs-2011» ) та паперовому виглядах (2 примірника, за адресою: 03680, Київ, вул. Метрологічна 14б, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Координаційний комітет НАН України Державної програми з грід-технологій).

8. Дата подання запиту визначається за датою відправлення паперової форми (за поштовим штемпелем), або датою реєстрації запиту в канцелярії Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

9. Координаційний комітет Програми може запропонувати учасникам конкурсу об’єднати близькі за змістом проекти в один спільний проект.

10. У разі недостатнього фінансування Програми виконання деяких проектів, які отримали позитивну оцінку координаційного комітету, за рішенням координаційного комітету може бути перенесено на наступний рік.

11. Переможці конкурсу підписують угоду з НАН України про умови виконання і фінансування проекту.

12. Запит на проект, який за результатом конкурсу не прийнято до виконання, не повертається.

Детальніше: http://grid.nas.gov.ua

Перелік завдань на 2011 рік: http://grid.nas.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=61

Форма запиту для НАН: http://grid.nas.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=65

вычисления на суперкомпьютере, сверхбыстрые вычисления, рендеринг, фитнес клубы, спортивные клубы