Вхід

Бібліотека обчислення з високою точністю елементарних та спеціальних функцій

Бібліотека функцій icybmath.a  (на С++) дозволяє обчислювати значення елементарних функцій і спеціальних функцій дійсної та комплексної змінних, зокрема тригонометричних (у тому числі обернених), гіперболічних, показникових, логарифмічних, квадратного кореня та ін., а також спеціальних функцій (гама-функції, логарифма гама-функції, функції помилки та ін.) з високою точністю до 10-19—1021 завдяки використанню наборів коефіцієнтів найкращих чебишовських наближень, що значно краще у порівнянні з іншими існуючими розрахунками.

Скачати детальні матеріали

вычисления на суперкомпьютере, сверхбыстрые вычисления, рендеринг, фитнес клубы, спортивные клубы