Вхід

Побудова найкращого чебишовського поліноміального наближення функцій однієї змінної

Виконує найкраще чебишовське наближення дискретно заданої функції алгебраїчним поліномом за заданою похибкою, яку не повинна перевищувати величина апостеріорної оцінки повної похибки поліноміального наближення. Алгоритм починає з наближення поліномом степеня 0 і поступово підвищує його на одиницю, поки повна похибка наближення не задовольнить умову.

Скачати детальні матеріали

вычисления на суперкомпьютере, сверхбыстрые вычисления, рендеринг, фитнес клубы, спортивные клубы