Вхід

Навчально-тренінгова система із застосуванням LIBINPAR для розв'язування алгебраїчної проблеми власних значень та задач з початковими умовами (задач Коші) для систем звичайних диференціальних рівнянь

Математичне моделювання процесів з різних предметних областей (механічної, фізичної, хімічної, економічної або іншої природи) може бути представлено як декомпозиція предметних областей і реалізовано за допомогою програмного забезпечення  рівня “готових рішень” для стандартних задач обчислювальної математики: систем лінійних алгебраїчних рівнянь, алгебраїчної проблеми власних значень, систем звичайних диференціальних рівнянь с початковими умовами.

Розробка програмно-алгоритмічного забезпечення такої якості бібліотечного типу LIBINPAR забезпечує процес автоматичного розпаралелення при розв’язуванні прикладних задач на основі готових рішень.

Інтелектуальні програми, що входять до складу бібліотеки, реалізують автоматичне дослідження математичних властивостей комп’ютерних задач обчислювальної математики та визначення їх відповідності обраному методу розв’язування, декомпозицію даних між процесами, розпаралелення обчислень, розв’язування задачі з оцінками достовірності результатів.

Дистанційна навчально-тренінгова система дає можливість користувачам в Національному грід-середовищі оволодіти необхідними знаннями для ефективного використання бібліотеки інтелектуальних програм LIBINPAR на СКІТ-3 як в Інтернеті, так і в грід-системі.

Такий підхід до створення програмного забезпечення значно підвищує продуктивність праці користувачів та комп’ютера при розв’язуванні задач науки та інженерії, а достовірність комп’ютерних результатів розв’язування задач підтверджується відповідними дослідженнями та оцінками.

Скачати детальний матеріал

вычисления на суперкомпьютере, сверхбыстрые вычисления, рендеринг, фитнес клубы, спортивные клубы